BAZA SZKOŁY

   Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastkowicach z dniem 1 września 1999r. została przekształcona w Zespół Szkół w Jastkowicach. W jego skład wchodzi Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa. Do szkoły uczęszcza 365 uczniów. W budynku znajduje się: 12 sal dydaktycznych, świetlica , biblioteka z czytelnią , posiadającą dostęp do zasobów Internetu, jedna z najnowocześniejszych w regionie sala gimnastyczna i siłownia. Tam uczniowie mogą doskonalić swą sprawność fizyczną i uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
       W szkole pracuje 34 wykwalifikowanych nauczycieli - specjalistów. Uczniowie uczą się dwóch języków nowożytnych: angielskiego i niemieckiego. Mogą również skorzystać z fachowej porady szkolnego pedagoga i higienistki.
       Dzięki naszej gospodarności powstały dwie nowoczesne pracownie komputerowe posiadające łącznie 20 stanowisk, dostęp do sieci internetowej i najnowszych programów edukacyjnych. Wynikiem inicjatywy nauczycieli jest również zainstalowanie na szkole przekaźnika, dzięki któremu mieszkańcy Jastkowic mają zapewniony dostęp do Internetu.
       W trosce o wszechstronny rozwój naszych dzieci w szkole działają koła zainteresowań: koło humanistyczne, matematyczne, szkolny klub europejski, chór, szkolny klub sportowy, dzięki którym nasi uczniowie mogą wykazać się w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, zdobywając dla siebie i szkoły cenne trofea. Szkoła organizuje liczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wyjazdy do kina i na różnego rodzaju imprezy kulturalne.
       Nie zapominamy również o zwyczajach i obrzędach związanych z Jastkowicami. W naszej szkole współczesność przeplata się z historią. Od 24 października 2004 posiadamy sztandar, który przechowywany jest w gablocie, na ścianie poświęconej patronom szkoły - żołnierzom Armii Krajowej.

Z dniem 1 września 2002r. nasza szkoła przystąpiła do programu promującego zdrowy styl życia.