PATRON SZKOŁY

Zespół Szkół w Jastkowicach otrzymał imię Armii Krajowej 24 października 2004 r. Tego samego dnia został poświęcony sztandar szkoły.
    Wybór takiego patrona nie był przypadkowy i jak najbardziej uzasadniony. Wieś Jastkowice i jej okolice były terenem działań żołnierzy Armii Krajowej. Wielu mieszkańców wsi znalazło się w szeregach tej organizacji.
W okolicznych lasach toczyły się walki partyzantów z okupantem. Pobliska wieś Kochany została spacyfikowana.
    Tragiczna a zarazem wspaniała historia żołnierzy Armii Krajowej nie może pójść w zapomnienie, dlatego też społeczność szkolna postanowiła zachować w pamięci Armię Krajową poprzez obranie jej za patrona szkoły.
    W związku z posiadaniem tak zaszczytnego imienia na szkole spoczywa obowiązek szerzenia wśród uczniów wartości "których symbolem jest Armia Krajowa - patriotyzmu, męstwa, bohaterstwa.
   
    Jednym z najważniejszych celów programu wychowawczego szkoły jest kształtowanie postawy patriotycznej. Szkoła podejmuje w każdym roku szkolnym szereg działań związanych z patronem, tj.:
   - obchody Święta Szkoły w rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru,
   - gromadzenie w Izbie Pamięci materiałów historycznych, książek, dokumentów, dotyczących Armii Krajowej
     i pamiątek okresu II wojny światowej,
   - współpraca ze szkołami noszącymi imię Armii Krajowej i Szarych Szeregów,
   - organizowanie konkursów plastycznych i recytatorskich o tematyce patriotycznej,
   - organizowanie spotkań z żołnierzami Armii Krajowej,
   - eksponowanie informacji i materiałów o patronie w formie gazetek ściennych i na tablicach informacyjnych,
   - otaczanie opieką miejscowych pomników upamiętniających ofiary II wojny światowej,
   - organizowanie wycieczek w miejsca pamięci narodowej i na groby nieżyjących już żołnierzy Armii Krajowej
     walczących na naszym terenie.