Historia szkolnictwa w Jastkowicach

   Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły pochodzą z 1793r., kiedy to zostało wydane zezwolenie na otwarcie szkoły elementarnej. W 1878 r. zorganizowano w Jastkowicach jednoklasową szkołę etatową, a w 1894 r. szkołę dwuklasową.
       Dokładną historię szkoły od początku XX w. można prześledzić dzięki kronice założonej przez ówczesnego kierownika Józefa Bema, który objął to stanowisko w 1910 r. W latach 1910-1914 razem z nim pracowały jeszcze Zofia Bemowa, Zofia Lachówna i Zuzanna Kromer.
       Wybuch I wojny światowej spowodował zawieszenie nauki na rok czasu. W 1915 r. po powrocie J. Bema nauka została wznowiona. Okres wojny odbił się niekorzystnie na szkolnictwie w całej Polsce. Także szkoła w Jastkowicach borykała się z licznymi trudnościami. Najpoważniejszymi były dokonane przez Rosjan uszkodzenia budynku, zniszczenia biblioteki i pomocy naukowych.        Po odzyskaniu niepodległości zajęcia w szkole prowadzone były w jednej sali i odbywały się co drugi dzień.
W tym czasie obowiązki kierownika pełnił 26 letni nauczyciel Tadeusz Baar. Nauka odbywała się na dworze. Zaistniała sytuacja skłoniła gminę do zakupu domu przeznaczonego na użytek szkoły. 11 listopada 1923 r. została oddana do użytku nowa szkoła.
       W 1924 r. utworzono szkołę trzy klasową, a trzy lata później powszechną szkołę pięcioklasową. Z dniem 15 listopada 1937 r. Publiczna Szkoła Powszechna została przemianowana na szkołę stopnia trzeciego. W roku szkolnym 1938/39 podjęto uchwałę o przebudowie budynku szkolnego. Niestety wybuch II wojny światowej przerwał rozpoczęte prace, a cały materiał budowlany został rozgrabiony przez wojska niemieckie. Nauka w roku 1939/40 rozpoczęła się dopiero po świętach Bożego Narodzenia. Kierownikiem szkoły był wówczas Adam Gorczyca. Szkoła została przeorganizowana w szkołę czteroklasową. W czasie wojny(1943) budynek szkolny służył żołnierzom niemieckim jako miejsce do mieszkania. Został doszczętne zrabowany i mocno zniszczony. Regularna nauka rozpoczęła się w roku szkolnym 1944/45.
Do szkoły uczęszczało 309 uczniów a uczyło ich 5 nauczycieli . W 1949 r. dokończono ostatecznie budowę szkoły i otwarto przedszkole .
       Od początku lat pięćdziesiątych rozpoczął się dla szkoły mniej burzliwy okres. Z roku na rok przybywało coraz więcej nauczycieli.
       W 1962 r. zmarł długoletni kierownik Adam Gorczyca, a jego funkcję przejął Stefan Jestal. Powstała ośmioklasowa szkoła podstawowa. Warunki , w jakich uczyła się młodzież, nie były zadawalające. Brakowało przede wszystkim sali gimnastycznej, bieżącej wody, toalet.
       W 1993 r. zawiązał się Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który dzięki dużemu zaangażowaniu ówczesnej pani dyrektor Krystyny Nowosielskiej oraz władz gminnych doprowadził do rozpoczęcia rozbudowy szkoły.
       W 1996 r. została oddana do użytku nowoczesna sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem i zapleczem socjalnym.
       W roku szkolnym 1998/99 została ukończona nowa część dydaktyczna szkoły.

nauczyciele uczący w latach 1910-1944