DOKUMENTY SZKOŁY
 

Statut Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach
Wewnątrzszkolny System Oceniania

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2007/2008
Wykaz podręczników na rok szkolny 2008/2009
Konwencja o Prawach Dziecka