LOGOWANIE DO DZIENNIKA INTERNETOWEGO

Po otrzymaniu od wychowawcy karteczki z loginem i hasłem, wpisujemy w przeglądarce internetowej adres strony eDziennika:

http://www.zsjastkowice.twoj-edziennik.com.pl/

Po pojawieniu się okna logowania wpisujemy podany na karteczce login i hasło.


                                Po wprowadzaniu danych klikamy na przycisk "Zaloguj"    
 

 

Jeśli wprowadzone dane będą błędne pojawi się komunikat:
 

 

Po poprawnym zalogowaniu zobaczymy okno z ikonami :


 

Po kliknięciu w ikonę ze znakiem zapytania        pojawi się okno "pomocy"
W oknie pomocy dowiemy się jak korzystać z eDziennika i co oznaczają poszczególne ikony w oknie powitalnym.
 


 


Istnieje również możliwość wejścia na stronę logowania bezpośrednio ze strony Zespołu Szkół w Jastkowicach:

http://www.zsjastkowice.pysznica.pl/